close

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-2.jpg

【自助婚紗】Guanzhou & Fangyi
地點:陽明山/三芝淺水灣/看三小望海大/貝菈義式手工婚紗
婚紗:義式手工婚紗
攝影:愛絲琳創意婚禮
更多照片:http://isleenwed.pixnet.net/album/set/15742284

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-3.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-7.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-8.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-10.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-11.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-12.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-14.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-15.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-16.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-17.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-18.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-20.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-21.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-26.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-27.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-29.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-32.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-33.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-35.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-37.jpg

Guanzhou %26; Fangyi 桃園中壢自助婚紗攝影-38.jpg

台北|桃園|中壢|新竹|自助婚紗首選愛絲琳創意婚禮,

這裡沒有挑片的壓力,只有放鬆心情,揮灑歡笑,盡情的玩吧,

屬於你們的自助婚紗不再是這麼難,全新韓版歐美禮服讓您挑選

年輕團隊 愛絲琳創意婚禮 優質首選推薦 客製化婚禮服務

地址:桃園市中壢區廣安街13

預約專線:03-4223036

Mail:isleenwed@gmail.com

官網:www.isleenwed.com

預約諮詢:www.isleenwed.com/預約諮詢

粉絲專頁: www.facebook.com/isleenwed

arrow
arrow

    愛絲琳創意婚禮 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()