close

我們在彼此身邊兜轉了幾十年,

回頭才發現原來你一直是我在找的那個人,

雖然你白目、幼稚、小孩子氣

但我想,我再也找不到像你一樣待我如此溫柔、體貼、包容我的人

未來請你多多指教,老公.

 

0104-9.jpg

0104-31.jpg

0104-40.jpg

0104-49.jpg

0104-56.jpg

0104-83.jpg

0104-101.jpg

0104-132.jpg

0104-137.jpg

0104-230.jpg

0104-234.jpg

0104-245.jpg

大匡0104-12.jpg

arrow
arrow

    愛絲琳創意婚禮 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()